AQM-W305/ Down Clips with Adhesive Foam Tape

AQM-W305压紧夹是具有粘合泡沫胶带的塑料电缆夹,可连接到地板或其他表面。

AQUAMAN
  • Facebook - White Circle

MV Technologies Limited

Tel: (+852) 3619 2502

sales@mvt.com.hk

© 2017 by MVT | Hong Kong